2023 ЖЫЛЫ МӘМС ҮШІН КІМДЕР ҚАНША ТӨЛЕЙДІ?

✅ ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕР ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҮШІН – жалақының 3% мөлшерінде

❗10 ЕТЖ артық емес немесе 21 мың теңге

 

✅ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР, ОНЫҢ ІШІНДЕ АҚС ШАРТЫ БОЙЫНША ЖҰМЫС ІСТЕЙТІНДЕР – табысының 2%

❗10 ЕТЖ артық емес немесе 14 мың теңге

 

✅ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР (ЖК)

ЕТЖ-ның 1,4 еселенген мөлшерінің 5%-ы немесе 4 900 теңге

 

✅ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫҒАН АЗАМАТТАР НЕМЕСЕ БЖТ ТӨЛЕУШІЛЕР

✔️ Республикалық және облыстық маңызы бар қалалардың тұрғындары үшін БЖТ көлемі 1 АЕК құрайды, яғни 3 450 теңге

✔️ Қалған елді мекендердің тұрғындары үшін БЖТ көлемі 0,5 АЕК құрайды, яғни 1 725 теңге

 

✅ ДЕРБЕС ТӨЛЕУШІЛЕР

1 ЕТЖ 5% немесе 3 500 теңге

 

✅ МЕМЛЕКЕТ 15 ЖЕҢІЛДІК САНАТЫНА КІРЕТІН АЗАМАТТАР ҮШІН ТӨЛЕМ ЖАСАЙДЫ

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап азаматтардың жеңілдікті санатындағы 1 адамға жарна мөлшері мемлекет жарналарын есептеу объектісінің 1,8% құрайды*

* Бұл мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган айқындайтын ағымдағы қаржы жылының 2 жылының алдындағы орташа айлық жалақы.

 

 

КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ОСМС В 2023 ГОДУ?

 

✅ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА РАБОТНИКОВ – 3% от размера заработной платы

❗Не более 10 МЗП, или 21 тыс. тенге

 

✅ НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ И РАБОТНИКИ ПО ДОГОВОРУ ГПХ – 2% от своего дохода

❗Не более 10 МЗП, или 14 тыс. тенге

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП) – 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4 900 тенге

 

✅ САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ ЕСП

✔️ Для жителей городов республиканского и областного значения размер ЕСП 3 450 тенге (1 МРП)

✔️ Для жителей остальных населенных пунктов ЕСП составит 1 725 тенге (0,5 МРП)

 

✅ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ

5% от 1 МЗП, или 3 500 тенге

 

✅ ГОСУДАРСТВО ПРОДОЛЖИТ ПЛАТИТЬ ЗА 15 ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

С 1 января 2023 года размер взноса на 1-ого человека из льготной категории граждан составит 1,8% от объекта исчисления взносов государства *.

* Это среднемесячная заработная плата, предшествующая 2-м годам текущего финансового года, определяемая уполномоченным органом в области госстатистики.