ПАРЫЗЫ

Біз, әлеуметтік жауапкершілікті және азаматтардың ынтымақтастығын ескере отырып, сапалы және қауіпсіз медицигадық көмек көрсетуді өзіміздің парызымыз деп білеміз.

МАҚСАТЫ

Сапалы медициналық әлеуметтік-бейімделген көмекке пациенттердің қажеттілгін қанағаттандыру.

МІНДЕТІ

Пациенттер мен қызметкерлер үшін қауіпсіз жұмыс істеу.

ЕМХАНАНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ

Сапалық – бекітілген тұрғындардың қажеттілігін сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес қолжетімді медициналық көмек көрсетумен қанағаттандыру.

Мейірімділік – пациенттердің қамын ойлайтын білікті, мейірімді және кішіпейіл персонал.

Құрмет – үнемі кәсіби өсу мен өзін жетілдіруге қабілетті корпоративтік мәдениет.

Кәсіби біліктілік – емхана қызметіндегі үдерістің жоғары тиімділігі мен нәтижелілігін қамтамасыз ететін инновациялық технологияларды енгізу.