Мекен-жай: Ұлжан-1 ш.а, Жалайыр көшесі, 34

E-mail: gkkpgp23@mail.ru
Call center: 8 727 341-05-15

Сенім телефоны:
+7 (727) 247 13 47
+7 (727) 269-39-02
+7 (727) 247-13-53

Бас дәрігер қабылдауы: +7 (727) 227-48-50

Бухгалтерия: +7 (727) 245 41 72

Реквизиттер:
БИН 130240026620
РНН 601000006404
КБЕ 16
ИИК: KZ248562203109839724
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX

Бас дәрігер: Ашен С.А.
Бас бухгалтер: Ашинова Г.Қ.