Call center: 8 727 341-05-15
Денсаулық мектептерінің жүргізілу кестесі